Předseda Českého svazu koloběhu
Předseda klubu:
Lipenští Draci


Ing. Dvořák Karel

Tel: +420 602 751 718

dvor.k@seznam.cz

     Tréner


Bc. Anton Jaroslav

anton.j@volny.cz

   Ekonom klubu


Jurášková Dáša

dasa.jurasek@seznam.cz

Fotograf klubu


Jurášek Vlastimil

jurasek.fve-moram@volny.cz

Styk s veřejností


Pechová Kateřina

katerinapechova@centrum.cz